ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 300.000 VNĐ

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile…

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01693097536

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công

HỆ THỐNG NẠP THẺ ĐANG BẢO TRÌ .LIÊN HỆ QUA SDT: 0169.309.7536 -ĐỂ NHẬN SỐ CHUẨN

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/03/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 WIN 39
21/03/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 85
20/03/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 MISS
20/03/2018 HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG
18/03/2018 BẢO TRÌ KHÔNG THỐNG KÊ
17/03/2018 MẤT DỮ LIỆU KHÔNG THỐNG KÊ
16/03/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 WIN 49
15/03/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 WIN 16
14/03/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 MISS
13/03/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
12/03/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 MISS
11/03/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 MISS
10/03/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 WIN 30
09/03/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 23
08/03/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 MISS
07/03/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
06/03/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 WIN 60
05/03/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 65
04/03/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 73
03/03/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 WIN 86
02/03/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 MISS
01/03/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 28
28/02/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 57
27/02/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 MISS
26/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 WIN 39
25/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 WIN 10
24/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 MISS
23/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 MISS
22/02/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 WIN 65
21/02/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 WIN 59
20/02/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 MISS
19/02/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 08
12-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
11/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
10/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 WIN 81
09/02/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 MISS
08/02/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 WIN 75
07/02/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 MISS
06/02/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
05/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 29
04/02/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 WIN 43
03/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 MISS
02/02/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 WIN 73
01/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 WIN 51
31/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 WIN 48
30/01/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 WIN 29
29/01/2018 DẦU 2-ĐUÔI 3 MISS
28/01/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 MISS
27/01/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 MISS
26/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 WIN 45
25/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 68
24/01/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 57
23/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 MISS
22/01/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 MISS
21/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 WIN 39
20/01/2018 ĐẦU 2-DUOI 3 WIN 63
19/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 21
17/01/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 WIN 09
16/01/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 WIN 66
15/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 98
14/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 21
13/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐỀ 64
12/01/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 77
11/01/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 WIN 49
10/01/2018 BẢO TRÌ BẢO TRÌ
09/01/2018 BẢO TRÌ BẢO TRÌ
08/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 08
07/01/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 57
06/01/2018 ĐẦU 8-DUÔI 8 WIN 89
05/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 MISS
04/01/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 74
03/01/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 MISS
02/01/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 1 WIN 31
01/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 6 MISS
31/12/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 WIN 59
30/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 MISS
29/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 73
28/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 WIN 05
27/12/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
26/12/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 WIN 04
25/12/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 WIN 63
24/12/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 9 MISS
23/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 MISS
22/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 21
21/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 MISS
20/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 WIN 69
19/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 MISS
18/12/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 WIN 75
17/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 4 MISS
16/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 WIN 31
15/12/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 WIN 68
14/12/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 7 WIN 87
13/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 2 WIN 72
12/12/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 WIN 49
11/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 MISS
10/12/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 WIN 78
09/12/2017 ĐÂU 9-ĐUÔI 9 WIN 92
08/12/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 MISS
07/12/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 54 WIN 53
06/12/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 WIN 64
05/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 77
04/12/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 MISS
02/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 WIN 70
01/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6
30/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 MISS
29/11/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 75
28/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 WIN 05
27/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 WIN 11
26/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 MISS
25/11/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 MISS
24/11/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 68
23/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 MISS
22/11/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 ĂN ĐỀ 24
21/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 53
20/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 WIN 37
19/11/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 1 WIN 61
18/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 WIN 22
17/11/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 WIN 08
16/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN 50
15/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 MISS
14/11/2017 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 MISS
13/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 MISS
12/11/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 WIN 65
11/11/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 WIN 93
10/11/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 MISS
09/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 WIN 27
08/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 8 MISS
07/11/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 2 MISS
06/11/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 MISS
05/11/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 9 MISS
04/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 MISS
03/11/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 6 MIS
02/11/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 MISS
01/11/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
31/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 MISS
30/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 8 MISS
29/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 0 WIN 70
28/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 MISS
27/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 WIN 27
26/10/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 MISS
25/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 MISS
24/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 MISS
23/10/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 5 WIN 91
22/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 WIN 53
21/10/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 5 WIN 95
20/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 4 MISS
19/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 WIN 31
18/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 MISS
17/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 4 WIN 24
16/10/2017 ĐẦU 2-DUÔI 3 MISS
15/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 WIN 85
14/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 72
13/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 6 MISS
12/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 MISS
11/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 MISS
10/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 MISS
09/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 WIN 37
08/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 MISS
07/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 ĂN ĐỀ 24
06/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 6 MISS
05/10/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 WIN 96
04/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 MISS
03/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 WIN 48
02/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 07
01/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 WIN 63
30/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 2 ĂN ĐỀ 34
29/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
28/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 6 ĂN ĐỀ 96
27/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 MISS
26/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 43
25/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 39
24/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 MISS
23/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 MISS
22/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 8 MISS
21/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 4 MISS
20/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 73
19/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 4 MISS
18/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 01
17/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 2 MISS
16/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 6 ĂN ĐỀ 85
15/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 MIS
14/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 ĂN ĐỀ 40
13/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 2 ĂN ĐỀ 60
12/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 MISS
11/09/2017 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
10/09/2017 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
09/09/2017 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
08/09/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
07/09/2017 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3
06/09/2017 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9
05/09/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
03/09/2017 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1
02/09/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
01/09/2017 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
31/08/2017 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
30/08/2017 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
28/08/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5
27/08/2017 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
26/08/2017 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9
24/08/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
23/08/2017 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
22/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
21/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0- Đuôi 9 Win Đầu 0- Đuôi 9
19/08/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
18/08/2017 Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
15/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
14/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/08/2017 Đầu 0- Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
12/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
11/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
10/08/2017 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
09/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
08/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
07/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
06/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
05/08/2017 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
04/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1 – Đuôi 3
02/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Miss
01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
31/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 – Đuôi 7
30/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
29/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3 – Đuôi 0
28/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
27/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
25/07/2017 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4
24/07/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
23/07/2017 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2 – Đuôi 0
22/07/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
20/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
17/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
09/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
07/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
06/07/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
05/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6
04/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
03/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
01/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đuôi 1